Valvottavatiedote 1.10.2020 – 64/2020

Työeläkelaitosten vakavaraisuus parantunut hieman elokuun aikana

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja kesän aikana. Tiivistetty tiedonkeruu jatkuu ainakin vuoden loppuun saakka. Elokuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 125 % ja vakavaraisuusasema 1,8. Vakavaraisuus on vahvistunut hieman verrattuna heinäkuun lopun tilanteeseen.

Lisätietoja antaa

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi