Valvottavatiedote 28.10.2020 – 67/2020

Työeläkelaitosten vakavaraisuus pysynyt vakaana syyskuun aikana

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja kesän aikana. Tiivistetty tiedonkeruu jatkuu ainakin vuoden loppuun saakka. Syyskuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 125 % ja vakavaraisuusasema 1,7. Vakavaraisuusaste on pysynyt samalla tasolla ja riskiperusteinen vakavaraisuusasema on heikentynyt hieman verrattuna elokuun lopun tilanteeseen.

Lisätietoja antaa

Mika Arala, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5543 tai mika.arala(at)finanssivalvonta.fi