Valvottavatiedote 22.12.2020 – 85/2020

Työeläkelaitosten vakavaraisuus vahvistui marraskuun aikana

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta keväästä alkaen. Marraskuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 128 % ja vakavaraisuusasema 1,7. Vakavaraisuustilanne on parantunut selvästi verrattuna lokakuun lopun tilanteeseen. Tiivistetty tiedonkeruu päättyi marraskuussa kerättyihin tietoihin.

Lisätietoja antaa

Mika Arala, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5543 tai mika.arala(at)finanssivalvonta.fi