Valvottavatiedote 29.9.2020 – 62/2020

Vakuutusten tarjoaminen asiamieskanavan kautta

Finanssivalvonta kiinnittää syksyllä 2020 eritystä huomiota asiamieskanavan kautta tapahtuvaan vakuutusten tarjoamiseen.

Finanssivalvonta muistutti selvityspyynnöllään syyskuussa 2020 useita vakuutusyhtiöitä velvoitteesta huolehtia asiamiestensä riittävästä osaamisesta sekä vakuutustuotteiden myynnissä että vakuutusedustajaksi rekisteröitymisessä. Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ilmoitettujen tietojen puutteellisuus osoitti, etteivät kaikki asiamiehet olleet saaneet riittävää perehdytystä tarjotakseen vakuutuksia vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) mukaisesti.

Finanssivalvonta edellytti toimia puutteellisen rekisteröinnin korjaamiseksi 1.11.2020 mennessä. Finanssivalvonta edellyttää myös vakuutusyhtiöiden vahvistavan todistuksella asiamiestensä ja sivutoimisten asiamiestensä riittävän ammattipätevyyden uuden rekisteröinnin yhteydessä 5.10.2020 alkaen.

Finanssivalvonta valvoo liiketoimintakieltoa osana vakuutusedustajien hyvämaineisuuden valvontaa. Tiedot hankitaan liiketoimintakieltorekisteristä viran puolesta, joten uusien rekisteröinnin hakijoiden ei enää tarvitse liittää liiketoimintakieltorekisteriotteita hakemuksiinsa.

Lisätietoja antavat

  • Antti Lampinen, markkinavalvoja, antti.lampinen(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5518
  • Tommi Laitiainen, avustava lakimies, tommi.laitiainen(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5213

Liite

Selvityspyyntökirje: Vakuutusten tarjoamisesta asiamieskanavan kautta