Valvottavatiedote 26.11.2021 – 53/2021

EBA julkaissut seurantaraportin IFRS 9 -standardin soveltamisesta eurooppalaisissa luottolaitoksissa

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut 24.11.2021 raportin IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin soveltamisesta eurooppalaisissa luottolaitoksissa. Raportti on jatkoa EBAn joulukuussa 2018 julkaisemalle ensimmäiselle seurantaraportille ja sen tiedot perustuvat EBAn IFRS 9 benchmarking -tiedonkeruuseen ja noin 50 pankille tehtyihin ad hoc -kyselyihin.

Raportti sisältää tietoa koronapandemian aikana vuonna 2020 havaituista muutoksista ECL-mallien skenaarioissa ja makroennusteissa sekä johdon arviona odotettavissa oleviin luottotappioihin tehdyistä oikaisuista. Raportti käsittelee lisäksi luottoriskin merkittävän kasvun määrittämisessä sovellettuja menetelmiä sekä luokitteluun ja kirjaamiseen liittyviä havaintoja.

Raportin havaintoja tullaan hyödyntämään mm. keskusteluissa toimialan, tilintarkastajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Finanssivalvonta suosittaa luottolaitoksia tutustumaan raportissa esitettyihin havaintoihin ja vertailutietoihin.

Seurantaraportti ja siihen liittyvä tiedote on luettavissa EBAn verkkopalvelussa:

IFRS 9 implementation by EU institutions, monitoring report

Lisätietoja antavat

  • Jaana Ladvelin, johtava vakavaraisuusasiantuntija, puhelin 09 183 5313 tai jaana.ladvelin(at)finanssivalvonta.fi
  • Anna Myllymäki, johtava tilinpäätösasiantuntija, puhelin 09 183 5020 tai anna.myllymaki(at)finanssivalvonta.fi