Valvottavatiedote 28.1.2021 – 3/2021

EBAn päivitetyt ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista yleisistä lykkäyksistä liitetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 2.4.2020 ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä. EBA päivitti kyseisiä ohjeita 25.6.2020 ja toisen kerran 2.12.2020. Merkittävin muutos nyt päivitetyissä ohjeissa on, että määräaikaa ohjeiden soveltamisalaan kuuluvien lykkäysten toteuttamiselle pidennettiin 31.3.2021 asti.

Finanssivalvonta tulee noudattamaan päivitettyjä ohjeita valvonnassaan.

Suomenkielinen käännös päivitetyistä ohjeista on julkistettu ja liitetty Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan numerolla 1/2020.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai sähköposti torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet