Valvottavatiedote 20.4.2021 – 17/2021

EKP on julkaissut sisäisten mallien arviointihankkeen (TRIM) loppuraportin

Euroopan keskuspankki (EKP) on julkaissut 19.4.2021 loppuraportin sisäisten mallien arviointihankkeesta (targeted review of internal models - TRIM). Arvioinnin kohteena olivat pankit, jotka hyödyntävät vakavaraisuuslaskennassaan sisäisiä luotto-, markkina- tai vastapuoliriskimalleja.

Hankkeen tarkoituksena oli varmistaa, että sisäiset mallit noudattavat sääntelyä ja että niiden tulokset ovat riskiperusteisia. Arvioinnin aikana suoritettiin yhteensä 200 tarkastusta, joiden tuloksena annettiin yli 5 000 pankkikohtaista havaintoa. Havaintoihin liittyvät EKP:n vaatimukset kasvattivat riskipainotettuja eriä yhteensä 12 %, mikä vastaa 275 mrd. euroa.

EKP:n julkaisema TRIM-loppuraportti sisältää kattavan selvityksen aihealueiden keskeisimmistä havainnoista (luku 4) sekä niiden seurauksena asetetuista vaatimuksista (luku 5). Lisäksi EKP on lokakuussa 2019 julkaissut sisäisiä malleja koskevan ohjeen.

Finanssivalvonta on aktiivisesti osallistunut arviointihankkeen toteuttamiseen ja soveltaa vastaavia periaatteita omassa pankkien sisäisiin malleihin kohdistuvassa valvonnassaan.

Loppuraportti ja siihen liittyvä tiedote on luettavissa EKP:n verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Sami Tiainen, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5278 tai sami.tiainen(at)finanssivalvonta.fi