Valvottavatiedote 1.10.2021 – 44/2021

Eläkekassojen ja -säätiöiden sekä sairauskassojen sääntömuutoshakemusten toimittaminen

Finanssivalvonta pyytää huomioimaan sääntömuutoshakemuksien toimittamisessa seuraavat seikat.

Säännöt vahvistetaan pääsääntöisesti ajassa eteenpäin

Eläkekassojen ja -säätiöiden (eläkelaitokset) sekä sairauskassojen sääntömuutospäätökset ovat hallintolain (434/2003) 7 luvun tarkoittamia hallintopäätöksiä. Hallintopäätöksellä ei voi lähtökohtaisesti olla taannehtivia oikeusvaikutuksia, ellei lainsäädännössä ole tällaisesta erikseen säädetty. Täten Finanssivalvonnan vahvistamat sääntömuutokset voivat tulla pääsääntöisesti voimaan aikaisintaan Finanssivalvonnan päätöksenantopäivästä. Myös vakuutuskassa- ja eläkesäätiörekisterin julkinen luotettavuus edellyttää, ettei rekisteriin merkitä taannehtivasti voimaan tulleita sääntömuutoksia.

Käsittelyaikaa varattava vähintään yksi kuukausi

Finanssivalvonnalle tulee varata kohtuullinen käsittelyaika hakemukselle ennen haluttua sääntöjen voimaantulon ajankohtaa. Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttavat haettujen muutoksien laatu ja laajuus, hakemuksen ja sen liitteiden huolellinen valmistelu sekä kaikkien tarpeellisten selvityksien liittäminen hakemukseen. Hakemusta ja sen liitteitä on kuvattu tarkemmin valvottavatiedotteessa 45/2018 (4.9.2018). Hakemuksien toimittaminen mahdollisimman täydellisenä vähentää lisäselvitystarvetta ja lyhentää käsittelyaikaa.

Mikäli sääntömuutoshakemus on selkeä ja hakemuksella haetaan vain yksittäisiä tai muutamia selkeitä muutoksia, on tavoitekäsittelyaika noin kuukausi. Tällainen hakemus voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen tai työnantajien nimen muutos. Mikäli sääntömuutos liittyy etuuksiin tai sisältää sääntöjen osan tai sääntöjen kokonaisuuden uudistamista tai päivittämistä, on tavoitekäsittelyaika noin kolme kuukautta.

On hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi lainsäädännön muutoksista johtuvat lukuisat samanaikaiset sääntömuutoshakemukset ja loma-ajat voivat aiheuttaa ruuhkia käsittelyyn.

Kiireelliset muutokset erillisinä muista muutoksista

Finanssivalvonta suosittaa, että mikäli sääntömuutos on saatava nopeasti voimaan, sääntömuutos haettaisiin omalla hakemuksella eikä samassa yhteydessä haeta muita kuin kyseiseen kiireelliseen muutokseen liittyviä välttämättömiä muutoksia.

Finanssivalvonta uudistaa eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja sairauskassoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen hyväksymisen ja voimaantulon jälkeen määräyksiään ja ohjeitaan. Tässä yhteydessä annetaan uusia määräyksiä ja ohjeita eläkelaitoksille sääntöjen vahvistamiseen liittyvästä hakemuksesta, hakemuksen liitteistä, voimaantulosta ja muusta menettelystä.

Lisätietoja antaa

Tarja Taipalus, toimistopäällikkö p. 09 183 5201 tai tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi