Valvottavatiedote 21.12.2021 – 59/2021

Finanssivalvonnan havaintoja vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvonnasta 2021

Finanssivalvonta haluaa kiinnittää yhtiöiden huomiota eräisiin vuoden 2021 aikana valvonnassa esiin tulleisiin seikkoihin ja samalla kertoa valvojan odotuksista vuodelle 2022.

Vuosi 2021 on vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta ollut taloudellisen toipumisen vuosi. Sektorin yhtiöiden tulokset ovat pääosin vahvistuneet; maksutulo on kehittynyt myönteisesti, sijoitustuotot ovat olleet vahvat riskillisissä omaisuusluokissa ja korvauskulut ovat olleet maltilliset. SCR-suhteet ovat korkealla tasolla, ja vakavaraisuus onkin vahvistunut kaiken yllä mainitun yhteisvaikutuksena.

Finanssivalvonta luopui eurooppalaisten valvojien mukaisesti voitonjaon rajoittamisesta, mutta muistuttaa edelleen, että voitonjakoa suunnitellessaan vakuutusyhtiöt huomioivat niin koronapandemian pitkittymisen aiheuttamat kuin toimintaansa sisältyvät riskit. Vakuutusyhtiöiden onkin voitonjakoa ja muuttuvia palkkioita suunnitellessaan huolellisesti arvioitava pääomien tarve ja liiketoimintamallien kestävyys.

Hyvän ja laadukkaan hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus sekä asianmukaiset menettelytavat ovat luonnollisesti keskeisiä kestävälle ja tuloksekkaalle toiminnalle. Finanssivalvonta muistuttaa, että hallinnollisen sääntelyn ja hyvän riskienhallinnan implementointi liiketoiminnan prosesseihin ei ole pelkästään välttämätöntä vaan myös liiketoiminnallisesti järkevää pitkän aikavälin tuloksellisuuden varmistamiseksi.

Oheiseen kirjeeseen on tehty nostoja jatkuvan valvonnan osalta vuonna 2021 tehdyistä oleellisimmista havainnoista, joihin valvottavien oletetaan kiinnittävän huomiota kestävää ja hyvää toimintaa varmistaessaan.
Finanssivalvonta haluaa tässä yhteydessä myös kiittää valvottavia hyvästä yhteistyöstä sekä toivottaa kaikille hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2022!

Lisätietoja antavat

Niina Bergring, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5054 tai niina.bergring(at)finanssivalvonta.fi

Marko Aarnio, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5562 tai marko.aarnio(at)finanssivalvonta.fi

Katso myös

Finanssivalvonnan kirje 21.12.2021