Valvottavatiedote 14.7.2021 – 33/2021

Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu laajenee koskemaan osaa luotettavuus- ja sopivuusilmoituksista

Finanssivalvonta otti 15.6.2020 käyttöön sähköisen asiointipalvelun kahdella pilotoitavalla palvelulla: asiakasvalitusten määrän raportointi Finanssivalvonnalle ja ilmoituksen sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa. Joulukuussa 2020 otettiin tuotantokäyttöön arvopapereiden esiterekisteriin liittyvä ilmoituspalvelu.

Asiointipalvelu laajenee 14.7.2021 alkaen koskemaan luotettavuus- ja sopivuusilmoituksia (palvelukuvaus) seuraavissa valvontasektoreissa:

  • luottolaitokset (L-lomake)
  • sijoituspalveluyritykset (S-lomake)
  • rahastoyhtiöt (R-lomake)
  • vaihtoehtorahastojen hoitajat (A-lomake)

Asiointipalvelu mahdollistaa tietosuojatun yhteyden asioinnissa. Järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota tietoturvaan sekä käsiteltävien asioiden luottamuksellisuuteen.

Luotettavuus- ja sopivuusilmoituksien toimittamisessa on käytössä siirtymäaika 14.7.―31.8.2021, jolloin ilmoituksia voi lähettää myös verkkosivuilla olevilla lomakkeilla sähköpostitse Finanssivalvonnan Kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Siirtymäajan jälkeen yllä mainitut toimijat tekevät ilmoitukset sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tunnistus ja valtuutus Suomi.fi-palvelussa

Asiointipalvelun käyttö edellyttää asioijilta vahvaa tunnistautumista aina, kun henkilöllä on suomalainen henkilötunnus. Tunnistautuminen ja yrityksen tai yhteisön puolesta asioinnin valtuuttaminen tehdään Suomi.fi-palvelussa (https://www.suomi.fi/etusivu/).

Asioijat tunnistautuvat järjestelmään omilla henkilötunnuksillaan esim. verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Yritysten ja yhteisöjen puolesta asiointi edellyttää voimassa olevia Suomi.fi-valtuuksia. Tällä hetkellä Suomi.fi-valtuuspalvelussa toimitusjohtaja voi yksin valtuuttaa henkilön edustamaan yritystä tai yhteisöä siinäkin tapauksessa, että nimenkirjoitusoikeus on vähintään kahdella henkilöllä. Finanssivalvonta suosittelee, että suuremmissa yrityksissä ja yhteisöissä toimitusjohtaja antaa valtuuden edelleen valtuuttamisoikeutena, jolloin tähän oikeutettu henkilö voi edelleen valtuuttaa henkilöitä ja hallinnoida valtuuksia kuten toimitusjohtaja.

Yritysten ja yhteisöjen osalta valtuuttaminen on tehtävä ennen asiointia vähintään yhden asiointipalvelun osalta. Luotettavuus ja sopivuusilmoitusten osalta valtuusasia löytyy nimellä Finanssialalla toimivien johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset. Lisätietoja valtuuttamisesta saa Suomi.fi-sivustolta: https://www.suomi.fi/valtuudet/.

Sähköisen asioinnin testiympäristö

Finanssivalvonnan sähköistä asiointia voi testata sitä varten tarkoitetussa tuotantotestiympäristössä, johon kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun tai jatkossa myös Fiva-tunnistuksen kautta. Testiympäristössä voi jatkuvasti testata käytössä olevia ja sinne testattavaksi tuotuja uusia palveluja. Tiedot jäävät testikantaan ja niitä ei käsitellä todellisena asiointina. Tarvittaessa testiasiointiin liittyvästä asian käsittelystä Finanssivalvonnassa (kuittausviestit, viestitoiminto ja päätösten tiedoksiannot) voidaan sopia erikseen.

Asiointipalvelun laajentamisen seuraavat vaiheet

Käyttöönottoa on tarkoitus laajentaa seuraavaksi kahdella uudella palvelulla:

Uusien palveluiden käyttöönotosta tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä tuotantoon siirtoa.

Lisätietoja asiointipalvelusta

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin verkkosivu: Fiva-Asiointi

Tiedustelut koskien sähköistä asiointipalvelua

Sähköpostiosoitteeseen: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi