Valvottavatiedote 17.3.2021 – 11/2021

Keskustelupaperi yhtenäisen raportointijärjestelmän (Integrated reporting system) toteutettavuustutkimuksesta lausunnolla – lausuntoaika 11.6.2021 asti

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 11.3.2021 keskustelupaperin yhtenäisen raportointijärjestelmän toteutettavuustutkimuksesta. Tavoitteena on kerätä palautetta aihetta koskevan loppuraportin valmistelua varten. Lausuntoaika kestää 11.6.2021 asti.

Keskustelupaperi:

  • esittää vaihtoehtoja olennaisista yhtenäisen raportointijärjestelmän osa-alueista. Näitä ovat mm. yhteinen tietohakemisto, keskitetty tiedon kerääminen sekä hallinnolliset kysymykset.
  • toimii pohjana jatkokeskusteluille.

Lisätietoja antaa

Sinikka Taskinen, finanssianalyytikko, puhelin 09 183 5239 tai sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBA launches discussion paper on integrated reporting