Valvottavatiedote 5.7.2021 – 32/2021

Määräykset ja ohjeet 4/2021 ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille

Finanssivalvonta on 29.6.2021 päättänyt soveltaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamia ohjeita ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille (ESMA50-164-4285 FI). Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ESMAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 31.7.2021.

Finanssivalvonta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että yritysten on arvioitava ja muutettava nykyiset pilvipalvelujen ulkoistamisjärjestelyt näitä ohjeita vastaaviksi 31. joulukuuta 2022 mennessä. Jos kriittisiä tai tärkeitä toimintoja koskevia pilvipalvelujen ulkoistamisjärjestelyjä ei ole arvioitu 31. joulukuuta 2022 mennessä, yritysten on ilmoitettava tästä toimivaltaiselle viranomaiselle ja sisällytettävä ilmoitukseen suunnitellut toimenpiteet, joilla arviointi saatetaan päätökseen, tai mahdollinen irtautumisstrategia.

Lisätietoja antaa

Jukka Katajamäki, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5026 tai jukka.katajamaki(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet