Valvottavatiedote 11.2.2021 – 4/2021

Muutokset Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 1/2021 G-SII ohjeet

Finanssivalvonta on antanut 9.2.2021 Ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (G-SII).

Ohjeet koskevat asetuksessa (EU) N:o 1222/2014 tarkoitettujen maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten (G-SII) määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämistä ja pohjatietojen (indikaattorien, oheistietojen ja lisätietoerien) ilmoittamista ja niihin perustuvien G-SII:ten määrittämisessä käytettyjen indikaattoriarvojen vuosittaista julkistamista.

Ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä ylittää EUR 200 mrd.

Ohjeet korvaavat aikaisemman vastaavan ohjeen MOK 4/2016. Uusissa ohjeissa on huomioitu EU-lainsäädäntöön sekä Baselin periaatteisiin tehdyt muutokset.

Lisätietoja antaa

Peik Granlund, johtava makrovakausasiantuntija, puhelin 09 183 5236 tai peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2021