Valvottavatiedote 1.6.2021 – 23/2021

Muutos Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 koskien MiFID II:n vaatimuksia compliance-toiminnosta

Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat on tehty muutos, jolla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohje ”Ohjeet compliance-toimintoa koskevista MiFID II:n vaatimuksista tietyiltä osin” (ESMA35-36-1952). Tämä ohje korvaa aikaisemman ESMAn ohjeen ESMA/2012/388.

Määräysten ja ohjeiden muutos tulee voimaan 7.6.2021.

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMAn ohjetta.

ESMAn ohjeen tarkoituksena on  

  • määrittää johdonmukaiset, tehokkaat ja vaikuttavat valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvojien järjestelmässä ja
  • varmistaa MiFID II:een sisältyvien compliance-toimintoa koskevien vaatimusten yhteinen, yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen.  

Lisätietoja antaa

Riitta Seppä, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5027 tai riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet