Valvottavatiedote 14.11.2022 – 51/2022

EBA julkaissut rahoitustaseen korkoriskiä koskevan sääntelypaketin

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut rahoitustaseen korko- ja luottomarginaaliriskin hallintaa koskevan sääntelypaketin sisältäen:

  • ohjeet kaupankäyntitoimintaan kuulumattomista toimista syntyvästä korko- (IRRBB) ja luottomarginaaliriskistä (CSRBB) (jäljempänä ”IRRBB- & CSRBB-ohje”) 
  • IRRBB-vakiomenetelmää ja yksinkertaistettua vakiomenetelmää koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen
  • valvonnan poikkeavien arvojen testejä koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen. 

Ohjeet ja sääntelystandardit ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

IRRBB- & CSRBB-ohjetta sovelletaan 30.6.2023 lähtien lukuun ottamatta luottomarginaaliriskiä koskevaa osaa, jonka soveltaminen alkaa 31.12.2023. Ohje korvaa nykyisen vuonna 2018 julkaistun ”Ohjeet muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinnasta (EBA/GL/2018/02)”.

Finanssivalvonta tulee kiinnittämään erityistä huomiota ohjeiden ja standardien täytäntöönpanoon. Valvottavilla on jatkossa mahdollista käyttää rahoitustaseen pääoman arvoon ja nettokorkotuottoihin liittyvien riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen joko pankin omia menetelmiä tai vakiomenetelmiä. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pankkien omien menetelmien riittävyyden ohjeessa olevien kriteerien perusteella ja tarvittaessa se voi Luottolaitoslain 9 luvun 15§:n perusteella määrätä luottolaitoksen käyttämään vakiomenetelmää tai yksinkertaistettua vakiomenetelmää. Finanssivalvonta tulee tekemään ohjeiden toimeenpanoon liittyviä kyselyjä.

Lisätietoja antaa

Marjo Risku, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5275 tai marjo.risku(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EBAn tiedote