Valvottavatiedote 23.2.2022 – 12/2022

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös Ruotsin asuntoluottojen riskipainoja koskevan alarajan soveltamisesta

Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 22.2.2022 hyväksyä EU:n vakavaraisuusasetuksen (575/2013) artiklan 458 mukaisesti Finansinspektionenin (Ruotsi) 16.12.2021 päättämän ja 31.12.2021 voimaan tulleen 25 prosentin alarajan sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten asuntoluottojen keskimääräisille riskipainoille sovellettavaksi Suomessa rekisteröityihin luottolaitoksiin. Alarajaa sovelletaan siltä osin kuin Ruotsiin kohdistuvien asuntoluottojen määrä yksittäisen luottolaitoksen osalta ylittää SEK 5 mrd.

Ruotsin toimivaltainen viranomainen Finansinpektionen päätti 16.12.2022 jatkaa 22.8.2018 asettamaansa ja 15.12.2020 uudistamaansa 25 prosentin alarajaa sisäisiä malleja käyttävien luottolaitosten asuntoluottojen keskimääräisille riskipainoille. Päätös tuli voimaan 31.12.2021 ja on voimassa 30.12.2023 asti.

Toimenpide perustuu EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklaan 458, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi ottaa käyttöön tiukempia kiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavia riskipainoja rahoitusjärjestelmän makrovakausriskien ehkäisemiseksi. Finansinspektionenin asettama riskipainojen alaraja on instituutiokohtainen ja koskee kotitalouksien kiinteistövakuudellisia vastuita Ruotsissa.

Lisätietoja antaa

Peik Granlund, johtava makrovakausasiantuntija, puhelin 09 183 5236 tai peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Johtokunnan päätös 22.2.2022