Valvottavatiedote 11.4.2022 – 22/2022

Finanssivalvonnan laatiman rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvion yhteenveto on julkaistu

Finanssivalvonta on julkaissut yhteenvedon arviostaan sen valvonnan piiriin kuuluvien rahanpesulaissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ominaisriskeistä.

Rahanpesun ominaisriskien osalta kyse on 17.3.2020 julkaistun ominaisriskiarvion päivityksestä ja arvio toimialoihin kohdistuvasta ominaisriskistä on pysynyt ennallaan. Terrorismin rahoittamisen ominaisriskiarvion yhteenveto julkaistaan ensimmäistä kertaa. Molempia ominaisriskiarviota laadittaessa on otettu erityisesti huomioon 29.4.2021 julkaistu kansallinen riskiarvio. 

Finanssivalvonnan arvion mukaan suurin ominaisriski sekä rahanpesun että terrorismin rahoittamisen näkökulmasta liittyy tuotteisiin ja palveluihin, jotka mahdollistavat varojen nopean siirron. Erityisesti kohonnut riski liittyy kansainvälisiin varojen siirtoihin, joiden toteuttamiseen osallistuu useita palveluntarjoajia.

Ominaisriskiarvion yhteenvetoon on lisätty Finanssivalvonnan arvio siitä, mikä on kunkin Finanssivalvonnan valvoman sektorin merkitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan näkökulmasta. Arvion tarkoituksena on auttaa kohdentamaan rahanpesulain noudattamisen valvontaa eri sektoreiden välillä. Arvion mukaan suurin merkitys on luottolaitossektorilla.

Lisätietoja antaa

Viivi Jantunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Ominaisriskiarvion yhteenveto 2022

Katso myös