Valvottavatiedote 22.9.2022 – 43/2022

Finanssivalvonta suosittaa työttömyyskassan jäsenyyttä hakevan henkilön vahvaa tunnistamista

Finanssivalvonta suosittelee vahvasti, että henkilö tunnistetaan vahvaa sähköistä tunnistamista käyttämällä jo silloin, kun hän hakee kassan jäsenyyttä ja ensimmäisen kerran kirjautuu kassan järjestelmään.

Finanssivalvonta on vuonna 2021 tarkastanut työttömyyskassojen sähköistä asiointia ja automatiikkaa. Tarkastuksissaan Finanssivalvonta havaitsi, ettei työttömyyskassan jäsenyyttä hakevaa henkilöä tunnisteta vahvasti. Hakiessaan etuutta työttömyyskassasta henkilöt sen sijaan tunnistettiin vahvaa tunnistautumista edellyttäen.

Työttömyyskassan jäsenyyteen liittyy merkittäviä oikeusvaikutuksia kuten jäsenmaksuvelvollisuus, mahdollisuus osallistua kassan hallintoon ja etuusoikeuden mahdollinen syntyminen. Muun muassa näistä syistä kassalla on oikeus vaatia hakijan sähköistä tunnistamista jo jäsenyyttä haettaessa.

Muu tunnistautuminen edellyttää sääntelymukaisuuden lisäksi riskien arviointia

Finanssivalvonta katsoo, että työttömyyskassojen tulisi tunnistaa jäsenyyttä hakeva henkilö sähköisesti luotettavalla ja tietoturvallisella tavalla. Mikäli työttömyyskassa ei tunnista vahvasti jäsenyyttä hakevia henkilöitä, sen tulisi erikseen arvioida, mitä riskejä tällaiseen muuhun tunnistustapaan liittyy. Työttömyyskassa vastaa toimintansa tietoturvallisesta ja sääntelynmukaisesta toteuttamisesta.

Jos kassan digitaalisesta palvelusta voi jäsenyyden hakemisen jälkeen saada nähtäväksi ja käytettäväksi salassa pidettäviä tietosisältöjä, mutta kassa katsoo, että muun kuin vahvan tunnistustavan käyttöön on olemassa jokin painava perusteltu syy, tulee kassan tehdä tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarviointi. Tällainen painava perusteltu syy ei ole esimerkiksi se, että kassaan saapuu jäsenyyshakemuksia muun yhteisön kautta.

Lisätietoja antavat

  • Marko Aarnio, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5562 tai marko.aarnio(at)finanssivalvonta.fi
  • Jussi Pearlman, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5568 tai jussi.pearlman(at)finanssivalvonta.fi