Valvottavatiedote 28.1.2022 – 7/2022

Määräykset ja ohjeet 17/2021 vertailuarvoasetuksen mukaisista menetelmistä, valvontatoiminnosta ja tietojen säilyttämisestä

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 17/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn 7.12.2021 antamat ohjeet vertailuarvoasetuksen mukaisista menetelmistä, valvontatoiminnosta ja tietojen säilyttämisestä (ESMA81-393-288). Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat vertailuarvojen hallinnoijat noudattavat ESMAn ohjeita. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 31.5.2022.

Lisätietoja antaa

Jyrki Manninen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5205 tai jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet