Valvottavatiedote 3.2.2022 – 9/2022

Määräykset ja ohjeet 18/2021 arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukaista toimituspuutteita koskevaa raportointia varten

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 18/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn 8.12.2021 antamat ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 7 artiklan mukaista toimituspuutteita koskevaa raportointia varten (ESMA70-156-4717). Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat arvopaperikeskukset noudattavat ESMAn ohjeita.

Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan toimituskuria koskevien teknisten sääntelystandardien voimaantulopäivästä alkaen, eli 1.2.2022.

Lisätietoja antaa

Jenni Koskinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5364 tai jenni.koskinen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet