Valvottavatiedote 16.5.2022 – 26/2022

Muutos määräyksiin ja ohjeisiin 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto

Finanssivalvonta on muuttanut määräyksiä ja ohjeita 9/2014, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) antamat ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) suositukset oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä.  

Finanssivalvonnan ohjeiden ja määräysten vakuutussektoria koskevaa osuutta päivitetään, koska EIOPA on antanut tarkistetut ohjeet oikeushenkilötunnuksen (LEI) käytöstä (EIOPA BoS-2021/456). EIOPAN tarkistetuissa ohjeissa soveltamisalaa on täsmennetty ja laajennettu koskemaan asiamiehiä, joilla on rajat ylittävää toimintaa Euroopan talousalueella. EIOPAn tarkistetut ohjeet kumoavat ja korvaavat EIOPAn aiemmat tästä asiasta antamat ohjeet (EIOPA-BoS-14–026).

Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin tehdyt muut tekniset muutokset on esitetty Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden luvussa 3, Muutoshistoria.  

Finanssivalvonnan muutetut määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2022.  

Lisätietoja antaa

Kirsti Svinhufvud, finanssianalyytikko, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet