Valvottavatiedote 2.12.2022 – 58/2022

Valtiovarainministeriön kysely PEP-rekisterihankkeesta rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille – vastausaikaa 11.12. asti

Valtiovarainministeriössä on käynnissä hanke, jossa laaditaan arviomuistio merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä (politically exposed persons, PEP) ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta. Arviomuistiossa on tarkoitus kuvata ja arvioida sellaisten tietojen hankkimisen nykytilaa, joiden perusteella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) mukaiset ilmoitusvelvolliset pystyvät toteamaan asiakkaan tai asiakkaan tosiasiallisen edunsaajan merkittävää julkista tehtävää hoitavaksi henkilöksi (PEP-tiedot). Lisäksi hankkeessa arvioidaan PEP-rekisterin toteuttamisedellytyksiä. Mikäli hankkeessa katsotaan, että edellytykset rekisterin toteuttamiselle ovat olemassa, muistiossa arvioidaan keskeisiä rekisterin toteuttamisvaihtoehtoja sekä tehdään vaikutusarviointi.

Valtiovarainministeriö on laatinut rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille kyselyn, jolla kartoitetaan PEP-tietojen hankkimisen nykytilaa sekä ilmoitusvelvollisten näkemyksiä mahdollisesta PEP-rekisteristä.

Finanssivalvonta kannustaa ilmoitusvelvollisia vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn voi vastata 11.12. asti, ja vastaaminen on anonyymiä.

Lisätietoja hankkeesta VM:n verkkosivuilta: Arviomuistio merkittävää julkista tehtävää hoitavista henkilöistä ylläpidettävän kansallisen rekisterin perustamisesta – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Lisätietoja antavat

  • Finanssivalvonta: Viivi Jantunen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(at)finanssivalvonta.fi
  • Valtiovarainministeriö: Kyselyyn liittyvät tekniset kysymykset ja ongelmat: Emilia Rajaniemi, säädösvalmisteluavustaja, puhelin 02955 30042 tai emilia.rajaniemi(at)gov.fi.