Valvottavatiedote 16.1.2023 – 3/2023

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 1/2021: Muutos G-SII ohjeisiin

Finanssivalvonta on antanut 16.1.2023 ohjeet, joilla muutetaan ohjeita MOK 1/2021, EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta.

Muutos (EBA/GL/2022/12) koskee luottolaitosdirektiivin 2013/36/EU 131 artiklan 2 a kohdan mukaisessa, systeemisen merkittävyyden määrittämisen lisämenetelmässä sovellettavia indikaattoreita. Lisämenetelmässä rajat ylittävää toimintaa kuvaavia mukautettuja indikaattoreita, joissa yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin kuuluvien jäsenvaltioiden rajat ylittävä toiminta jätetään huomioimatta, olisi jatkossa pidettävä G-SII-laitosten määrittämismenetelmissä ja alaluokkien määrittämismenetelmissä osana rajat ylittäviä indikaattoreita eikä oheistietoina tai lisätietoerinä. Käytännössä G-SII-laitosten määrittämisprosessiin osallistuvien luottolaitosten on julkaistava nämä indikaattorit vuosittain verkkosivuillaan muiden G-SII-indikaattoreiden ohella. Muutos lisää G-SII identifiointiprosessin sekä pankkiunionin sisällä olevien rajat ylittävien altistusten läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja antaa

Peik Granlund, johtava makrovakausasiantuntija, puhelin 09 183 5236 tai peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2021