Valvottavatiedote 6.11.2023 – 65/2023

Finanssivalvonnan vuoden 2023 valvontamaksut & Finanssivalvonnan valvontamaksuihin muutoksia

Finanssivalvonnan johtokunta päätti vuoden 2023 valvontamaksuista 23.10.2023. Finanssivalvonta lähettää maksupäätöksen maksuvelvolliselle viimeistään 30 päivää ennen eräpäivää. Valvontamaksut määrätään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) nojalla. Laki on luettavissa valtion säädöstietopankissa Finlexissä

Uutena valvontamaksuvelvollisena valvontamaksuja peritään muilta kuluttajaluotonmyöntäjiltä, jotka tulivat Finanssivalvonnan valvontaan 1.7.2023. Valvontamaksulain perusteella valvontamaksua näiltä toimijoilta voidaan kuitenkin periä tänä vuonna vain ajanjaksolta 1.7.-1.8.2023.

Hallitus esittää muutoksia valvontamaksulakiin

Valtioneuvosto antoi 12.10.2023 eduskunnalle esityksen, jolla esitetään muutoksia valvontamaksulakiin. Valvontamaksulain mahdollistamaa valvontamaksujen enimmäismäärää esitetään korotettavan nykyisestä noin 44 miljoonasta eurosta 49 miljoonaan euroon. Korotuksella pyritään turvaamaan Finanssivalvonnan rahoituksen riittävyys keskipitkällä aikavälillä. Enimmäismäärän korotus ei kuitenkaan suoraan korota kaikkien valvottavien valvontamaksuja, vaan todellinen valvottavilta perittävä valvontamaksu määräytyy Finanssivalvonnan vuosittain vahvistettavan talousarvion perusteella.

Esityksellä lisäksi tasapainotetaan eri valvottavaryhmien välisten maksuosuuksien keskinäisiä suhteita. Euroopan talousalueen vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille tulee uusi kolmiportainen perusmaksu nykyisen yksitasoisen perusmaksun sijaan.

Hallitus esittää, että kaikki lainmuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Lisätietoja vuoden 2023 valvontamaksuista:
Palkeet(at)bof.fi

Katso myös:

VM:n tiedote 12.10.2023

Hallituksen esitys