Valvottavatiedote 25.8.2023 – 48/2023

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräyksistä ja ohjeista, jotka on laadittu pakotteiden noudattamiseksi – lausuntoaika päättyy 22.9.2023

Finanssivalvonta pyytää lausuntoja laatimastaan luonnoksesta pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvistä asiakkaan tuntemista koskevista määräyksistä ja ohjeista.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville velvoittavia määräyksiä, tulkintoja ja suosituksia pakotesääntelyn noudattamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia niiden toimenpiteissä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. Lisäksi pyritään antamaan valvottaville tarkempaa ohjeistusta sääntelyssä valvottavilta edellytettyjen tehokkaiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseksi. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita annetaan valvottavan toiminnan järjestämiseen, riskien arvioimiseen, asiakkaan tuntemiseen, pakotetarkistuksiin, varojen jäädyttämiseen, pakoteriskien hallintakeinoihin sekä raportointiin liittyvistä aiheista.

Toimivalta valvoa pakotteiden noudattamista koskevia menettelytapoja on Finanssivalvonnalle uusi, eikä aiheesta ole aikaisemmin julkaistu määräys- ja ohjekokoelmaa.

Lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta viimeistään 22.9.2023.

Finanssivalvonta järjestää aiheesta myös kuulemistilaisuuden. Kuulemistilaisuus järjestetään 7.9.2023 paikan päällä Finanssivalvonnan toimitiloissa ja etäyhteyden avulla. Ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen tapahtuu oheisen linkin kautta viimeistään 4.9.2023. Kuulemistilaisuus järjestetään suomeksi.

Kuulemistilaisuuteen osallistuvat voivat lähettää ennakkoon kysymyksiä tilaisuudessa käsiteltäväksi. Kysymykset pyydetään lähettämään viimeistään 4.9.2023 osoitteeseen anssi.leisio(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antaa

Anssi Leisio, vanhempi asiantuntija, anssi.leisio(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5524