Valvottavatiedote 19.6.2023 – 40/2023

Määräykset ja ohjeet 3/2023: Eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti

Eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinnistä on säädetty uusi laki koskien kuluttajaluotonannon valvonnan siirtämistä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Laki tulee voimaan 1.7.2023. Finanssivalvonta on laatinut määräykset ja ohjeet, joiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia.

Määräyksissä ja ohjeissa tuodaan esille ne seikat, joihin Finanssivalvonta erityisesti kiinnittää huomiota, kun se arvioi, täyttääkö rekisteri-ilmoituksen tehnyt taho laissa eräille kuluttajaluottojen myöntäjille tai vertaislainanvälittäjille asetetut edellytykset. Rekisteröinnin edellytysten tulee täyttyä koko toiminnan ajan.

Määräyksissä ja ohjeissa annetaan määräyksiä, ohjeita ja suosituksia muun muassa seuraavista seikoista:

  • rekisteri-ilmoituksen sisältö
  • sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset
  • asiakasvarojen säilyttäminen ja käsitteleminen.

Finanssivalvonta pyysi lausuntoja määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Lausuntokierroksen jälkeen määräyksiin ja ohjeisiin tehtiin pieniä selventäviä täsmennyksiä.

Määräyksiä ja ohjeita aletaan soveltaa 1.7.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa

  • Määräyksien ja ohjeiden sisältöön liittyen: Mirja Kaspianranta, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5569 tai mirja.kaspianranta(at)finanssivalvonta.fi
  • Valvonnan siirtoon liittyen: Timo Peltonen, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5551 tai timo.peltonen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 3/2023