Valvottavatiedote 20.1.2023 – 5/2023

Muutos määräykseen 105.2 "Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän osakkeen- ja kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta"

Finanssivalvonta on 2.1.2023 tehnyt päätöksen Finanssivalvonnan määräyksen 105.2 muuttamisesta.

Määräystä muutetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä niin, että se kumotaan osakkeenomistuksen ilmoittamista koskevilta osin. Kiinteistöomistuksen ilmoittamista koskevilta osin määräystä päivitetään niin, että viittaus määräyksenantovaltuutukseen vastaa nykyistä sääntelyä ja että ilmoitettavista tiedoista poistetaan Finanssivalvonnalle muuten raportoitavat tiedot. 

Muutettu määräys julkaistaan uudella Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman numerolla 1/2023.

Lisätietoja antaa

Berndt Hertsberg, toimistopäällikkö, puh. 09 183 5011 tai berndt.hertsberg(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet