Valvottavatiedote 27.5.2024 – 37/2024

EBA pyytää kommentteja asuinkiinteistöjen hankinta-, kehittämis- ja rakentamisvastuita (ADC) koskevista ohjeista luottoriskin standardimenetelmässä (Guidelines on ADC exposures to residential property under CRR) – lausuntoaika päättyy 19.8.2024

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 17.5.2024 lausuntopyynnön ohjeista, jotka koskevat asuinkiinteistöjen hankinta-, kehittämis- ja rakentamisvastuita (ADC) luottoriskin standardimenetelmässä (EBA/CP/2024/12).

Ohjeissa määritellään luottoriskiä vähentävät ehdot, joiden avulla laitokset voivat määrittää asuinkiinteistöihin liittyville ADC-vastuille 100 prosentin riskipainon 150 prosentin sijaan.

Lisäksi ohjeissa käsitellään laitosten sosiaaliseen asuntotuotantoon tai voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myönnettyjen lainojen erityispiirteitä.

Ohjeluonnos ja lausuntoaika

Ohjeluonnos on nähtävissä EBAn verkkopalvelussa, jossa on tarkemmat ohjeet lausuntojen toimittamiseen. Lausuntoaika päättyy 19.8.2024.

Lisätietoja antaa

Torsten Groschup, johtava asiantuntija, puhelin 09 183 5333 tai torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi