Valvottavatiedote 13.2.2024 – 7/2024

EBA pyytää kommentteja varojen siirron (ml. kryptovarat) mukana seuraavia tietoja koskevista ohjeista (The Travel Rule Guidelines) – lausuntoaika päättyy 26.2.2024

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 24.11.2023 lausuntopyynnön ohjeista, jotka koskevat varojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen väärinkäytöksien estämistä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamistarkoituksiin (EBA/CP/2023/35).

Ohjeissa tarkennetaan, mitä toimenpiteitä

  • maksupalveluntarjoajien
  • välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien
  • kryptovarapalvelun tarjoajien
  • välittäjinä toimivien kryptovarapalvelun tarjoajien

on otettava huomioon, jotta ne voivat havaita puuttuvat tai puutteelliset tiedot, jotka kulkevat varojen tai kryptovarojen siirtojen mukana.

Ohjeiden on tarkoitus tulla voimaan 30.12.2024 samanaikaisesti, kun uusi maksuntietoasetus tulee voimaan. Uusi maksuntietoasetus korvaa vuodesta 2015 voimassa olleen maksajantiedot asetuksen.

Ohjeluonnos ja lausuntoaika

Ohjeluonnos on nähtävissä EBAn verkkopalvelussa, jossa on tarkemmat ohjeet lausuntojen toimittamiseen. Lausuntoaika päättyy 26.2.2024.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi