Valvottavatiedote 23.4.2024 – 27/2024

Muutos järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämistä ja julkistamista koskevaan Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeeseen – soveltaminen alkaa 20.05.2024

EBA on antanut ohjeet EBA/GL/2023/10, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta. Tämä ohje kumoaa ja korvaa aikaisemmat EBAn antamat muutetut ohjeet (EBA/GL/2022/12).

EBA-asetuksen1 16 artiklan 3 kohdan mukaan finanssilaitosten/finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn ohjeita. Finanssivalvonta on ilmoittanut noudattavansa ohjetta.

Sisältö

Ohjeet koskevat asetuksessa (EU) N:o 1222/2014 tarkoitettujen maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten (G-SII) määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämistä ja pohjatietojen (indikaattorien, oheistietojen ja lisätietoerien) ilmoittamista ja niihin perustuvien G-SII-laitosten määrittämisessä käytettyjen indikaattoriarvojen vuosittaista julkistamista. Ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä ylittää EUR 200 mrd.

Voimaantulo

Ohjeen soveltaminen alkaa 20.05.2024.

Lisätietoja antaa

Laura Savio, vanhempi asiantuntija, puhelin 09 183 5505 tai laura.savio(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta

Katso myös

Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet


1EBA-asetus (EU) N:o 1093/2010