Valvottavatiedote 17.5.2024 – 32/2024

Standardin 1.5 määräykset ja ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta on kumottu

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä koskeneet määräykset ja ohjeet ”Standardi 1.5, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta” on sisällöllisesti vanhentuneina kumottu.

Muutoksen taustalla on myös Euroopan komission asetus teknisistä sääntelystandardeista 2015/2303 ja teknisistä täytäntöönpanostandardeista 2022/2454. Niiden mukaisesti ilmoitettavien riskikeskittymien ja ryhmänsisäisten liiketoimien kynnysarvot sekä ilmoitus- ja uudelleentarkasteluajankohdat määrittää ryhmittymäkohtaisesti koordinoiva valvoja.

Lisätietoja antaa

Anne Hakkila, vanhempi juristi, puhelin 09 183 5011 tai anne.hakkila(at)finanssivalvonta.fi