Valvottavatiedote 8.4.2024 – 22/2024

Vakuutusyhtiöiden pääomavaatimuksen luonnonkatastrofiriskeihin tehtävistä kalibroinneista käynnistynyt julkinen konsultaatio

Lämpenevän ilmastomme vakuutusliiketoiminnalle aiheuttamien muutosten arvioidaan näkyvän erityisesti luonnonkatastrofiriskien, kuten tulvien, myrskyjen, rajuilmojen ja maanvajoamien vaikutusten kasvuna. Vakuutusyhtiöiden liiketoiminnan turvana on mm. yhtiöiden oma varallisuus, jolle vähimmillään määritelty vakavaraisuuspääomavaatimus huolehtii riskiperusteisesti 99,5 % todennäköisyydellä yhtiön oman varallisuuden riittävyydestä. Vaatimuksen laskenta voidaan tehdä yhtiöissä joko käyttäen niiden omia sisäisiä malleja tai yleistä standardimallia, joka toimii myös referenssinä edellisille. 

Vuosien 2023–2024 aikana on tehty standardimallin luonnonkatastrofiriskien vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskentamääritysten uudelleenarviointi. Sen pyrkimyksenä on sisällyttää edellä mainitut riskit, mukaan lukien maanjäristykset, paremmin standardimallia käyttävien yhtiöiden kyseiseen pääomavaatimusosioon. Uudelleenarvioinnissa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä edellisestä vuoden 2018 laskenta-arvioinnista edelleen kehittyneet mallinnukset, havainnot ja teoriat.

Konsultaatiossa EIOPA ehdottaa yhteensä 25 muutosta tai lisäystä katastrofiriskikohtaisiin kertoimiin. Esimerkiksi suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten riskikohteiden osalta ehdotetaan, että tulvariski huomioidaan jatkossa uutena riskinä erikseen yhtiöiden pääomavaatimuksissa.

Asianosaisilta pyydetään palautetta EIOPAn konsultaatioon 20.6.2024 mennessä. Aikataulun osalta muutosten vaikutus yhtiöiden vakavaraisuuslaskentaan on riippuvainen Solvenssi II -muutosten (ns. Solvency II Review) voimaantuloaikataulusta.

Lisätietoja antaa

Toni Blomster, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5318 tai toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi