Verkkouutinen 17.12.2013 – 17/2013

Euroopan pankkiviranomainen julkaisi 16.12. yhteenvedon eurooppalaisten pankkien vakavaraisuudesta ja riskipainotetuista saamisista

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi eilen yhteenvedon pankkien vakavaraisuudesta ja riskipainotetuista saamisista. Se osoittaa EU:n pankkisektorin pääomien kasvutrendin jatkuvan. Joulukuun 2011 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana pankkien ydinpääoma (Core Tier 1) kasvoi yli 80 mrd. euroa ja riskipainotettujen saamisten määrä supistui 817 mrd. euroa, joten ydinpääoman suhdeluku parani 10:sta 11,7 %. Vakavaraisuuslukujen vahvistuminen aiheutui omien pääomien kasvusta ja riskipainotettujen saamisten pienenemisestä. Riskipainotetut saamiset koostuivat 79 % luottoriskistä, 11 % operatiivisesta riskistä ja 7 % markkinariskistä.

Kesäkuussa 2013 pankkien valtiolainasaamiset Euroopan talousalueen maista olivat 1 647 miljardia euroa.

Kyselyyn osallistui 64 pankkia, Suomesta OP-Pohjola-ryhmä. Nordea Bank -konserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi ja Danske Bank -konserniin kuuluva Danske Bank Finland osallistuivat kyselyyn emoyhtiöidensä kautta.

Lisätietoja antaa

Jukka Vesala, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5374

Katso myös

EBAn kooste pankkien vakavaraisuudesta ja riskipainotetuista saamisista