Verkkouutinen 13.9.2013 – 9/2013

Työttömyyskassat 2012: Ansiopäivärahan saajien ja maksettujen etuuspäivien määrissä ei merkittäviä muutoksia

Työttömyyskassat 2012 -julkaisun tilastojen mukaan ansiopäivärahan saajien ja maksettujen etuuspäivien määrissä ei ollut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyyskassojen ansiopäivärahamenot nousivat kuitenkin kahdeksan prosenttia.

Maksetuissa etuuksissa oli edelleen huomattavia eroja kassojen välillä, vaikka niissä onkin tapahtunut tasoittumista. Ansiopäivärahamenot nousivat 29 kassassa ja laskivat vain kolmessa. Enimmillään ansiopäivärahat saattoivat nousta jopa 39 prosenttia.

Palkansaajakassojen jäsenmäärän väheneminen jatkui jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Niiden jäsenmäärät vähenivät yhteensä yli 10 000 jäsenellä. Sen sijaan yrittäjäkassojen jäsenmäärät jatkoivat kasvuaan.

Lisätietoja antaa

toimistopäällikkö Marko Aarnio, puhelin 010 831 5562.

Liite

Työttömyyskassat 2012