Verkkouutinen 19.2.2014 – 2/2014

ESMA julkaissut konsultaatiopaperin johdettuja tunnuslukuja (Alternative Performance Measures) koskevaksi ohjeeksi

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on uudistanut CESR:n tunnuslukuja koskevat ohjeet (2005). Ohjeiden tavoitteena on varmistaa johdettujen tunnuslukujen sisältämän informaation hyödyllisyys käyttäjille. Ohjeet sisältävät määritelmien lisäksi keskeiset periaatteet johdettujen tunnuslukujen esittämiselle ja johdonmukaiselle käytölle.

Konsultaatiopaperi sisältää 14 kysymystä, joihin odotetaan osapuolilta vastauksia 14.5.2014 mennessä.

ESMAn konsultaatiopaperi on luettavissa ESMAn verkkopalvelussa (ESMA/2014/175/ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures).

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa

Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355.