Verkkouutinen 26.6.2014 – 9/2014

Vain osa joukkorahoituksen muodoista tällä hetkellä säänneltyä ja siten valvonnan piirissä

Joukkorahoitus (crowdfunding) on yksi tapa kerätä yleisöltä rahoitusta erilaisille hankkeille. Rahoitus kerätään yleensä suhteellisen pieninä summina internetissä toimivien palvelualustojen kautta. Tällä hetkellä joukkorahoitusta ei sellaisenaan säännellä finanssialaa koskevassa lainsäädännössä, mutta osa toiminnasta voi olla toimiluvanvaraista.

Joukkorahoitushankkeeseen osallistumista harkitsevan on syytä panna merkille, että sijoittajan voi olla vaikeaa saada riittävää ja oikeanlaista informaatiota päätöksensä tueksi. Joukkorahoituksen kohteena oleviin aloittaviin tai vakiintumattomiin yrityksiin liittyvät riskit voivat olla merkittäviä. Esimerkiksi osakesijoituksissa on otettava huomioon, mitä oikeuksia osakkeisiin sisältyy äänivallan tai osinko-oikeuden suhteen ja miten kohdeyhtiön tilasta ja toiminnasta saa tietoa. Listaamattomien yhtiöiden osakkeilla ei välttämättä ole toimivia jälkimarkkinoita, joten sijoitusten arvostaminen ja myyminen voi olla vaikeaa.

Joukkorahoituskäsitteen alla esiintyy monia toimintamuotoja, jotka eroavat toisistaan sekä hankkeiden tavoitteiden että rahoittajan saaman vastikkeen osalta. Tällä hetkellä esiintyviä joukkorahoituksen muotoja ovat esimerkiksi

  • lahjoitus
  • palkinto tai ennakkotilaus
  • laina
  • sijoitus (osake- tai joukkovelkakirjamuotoinen)

Finanssivalvonta valvoo toimivaltansa ja tehtäviensä puitteissa joukkorahoitusmuodossa tapahtuvaa toimintaa finanssisektorilla vain siltä osin, kuin voimassa olevaa finanssialan sääntelyä tulee toiminnassa noudattaa.

Finanssivalvonta on koonnut verkkopalveluihinsa tietoa sekä alalla toimiville että asiakkaille. Niissä käydään läpi ne muodot, joita voimassa oleva finanssialan sääntely koskee ja joihin Finanssivalvonnan toimivaltuudet tällä hetkellä ulottuvat.

Katso myös

Joukkorahoitus