Verkkouutinen 16.10.2015 – 15/2015

EKP julkaisee marraskuussa tulokset 9 pankin kattavasta arviosta, Suomesta mukana Kuntarahoitus

Euroopan keskuspankki EKP julkaisee yhdeksän pankin kattavan arvion tulokset marraskuussa. Suomesta kattavassa arviossa on mukana Kuntarahoitus, joka on taseen perusteella Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos.

EKP aloitti kattavan arvioinnin keväällä, ja arviointi koostuu saamisten laadun arvioinnista ja stressitestistä. Käytössä on samoja menetelmiä kuin viime vuonna. Arvioista julkaistaan sekä kokonaistulokset että luottolaitoskohtaiset tulokset.

Kattava arviointi tehdään niille luottolaitoksille, jotka uusina ylittävät EKP:n valvontaan siirtymisen raja-arvot. Viisi mukana olevista luottolaitoksista määriteltiin jo edellisessä arvioinnissa merkittäviksi luottolaitoksiksi. Loput neljä luottolaitosta ovat mukana arvioinnissa sen vuoksi, että ne saatetaan todeta merkittäviksi tammikuuhun 2016 mennessä.

Euroalueen yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitseva pankki katsotaan merkittäväksi, jos sen varojen kokonaisarvo ylittää 30 miljardia euroa tai 20 % suhteessa sijaintivaltion bruttokansantuotteeseen tai jos se on yksi kolmesta rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävimmästä pankista kyseisessä jäsenvaltiossa. Kuntarahoituksen tase oli yli 30 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa.

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Jyri Helenius, puh. 010 831 5312
  • toimistopäällikkö Tommi Orpana, puh. 010 831 5262

Katso myös