Verkkouutinen 7.10.2015 – 13/2015

ESMAn ohje listayhtiöiden taloudellisen raportoinnin tunnusluvuista julkaistu suomeksi ja ruotsiksi

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisi 30.6.2015 ohjeen, joka koskee listayhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa esitettäviä johdettuja tunnuslukuja (ei-IFRS tunnuslukuja). Ohjetta sovelletaan liikkeeseenlaskijan julkistamiin säänneltyihin tietoihin, kuten toimintakertomukseen, osavuosikatsaukseen ja pörssitiedotteisiin sekä esitteisiin. Ohje tulee voimaan 3.7.2016.

ESMA on 5.10.2015 julkaissut ohjeen käännökset. Finanssivalvonnan tulee ilmoittaa ESMAlle kahden kuukauden kuluessa ohjeen käännösten julkaisemisesta, aikooko se noudattaa ohjetta.

Lisätietoja antaa

  • Virpi Haaramo, johtava tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355 tai 050 521 7285
  • Anu Lassila-Lonka, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5566 tai 050 576 6456

Liite

ESMAn ohje suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Finanssivalvonnan verkkouutinen 8.7.2015