Verkkouutinen 19.8.2016 – 8/2016

Listayhtiöiltä odotetaan vuoden 2016 tilinpäätöksissä tietoja uuden myyntituottoja koskevan tilinpäätösstandardin käyttöönotosta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkisti 20.7.2016 kannanoton listayhtiöille ja niiden tilintarkastajille IFRS 15:n Myyntituotot asiakassopimuksista käyttöönotossa huomioitavista seikoista. ESMA odottaa tarkastusvaliokuntien seuraavan standardin käyttöönottoprosessia. Kannanoton tavoitteena on edistää eurooppalaisten listayhtiöiden uuden standardin yhdenmukaista ja laadukasta käyttöönottoa sekä läpinäkyvää raportointia standardin käyttöönoton vaikutuksista.

Uusi standardi tulee voimaan 1.1.2018. Koska myyntituotot on tilinpäätöksen keskeinen erä, tilinpäätösten käyttäjien tulee pystyä arvioimaan käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia jo tätä aikaisemmin. ESMAn kannanoton mukaan tietoja standardin käyttöönoton laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista tulee esittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli vuoden 2016 tilinpäätöksissä sekä vuoden 2017 osavuosikatsauksissa. Kannanotto sisältää esimerkkejä siitä, mitä hyvät liitetiedot voivat olla. Esitettäviä tietoja tulee lisätä standardin käyttöönoton edetessä.

Finanssivalvonta lähetti kesäkuussa 2016 kyselyn standardin käyttöönotosta 30 listayhtiön tarkastusvaliokunnalle arvioidakseen listayhtiöiden valmistautumista uuteen standardiin ja edistääkseen sen laadukasta käyttöönottoa Suomessa. Finanssivalvonta kertoo kyselyn tuloksista loppuvuodesta.

Lisätietoja antavat

  • Laura Heinola, tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5355, ja
  • Riitta Pelkonen, tilinpäätösasiantuntija, IFRS, puhelin 010 831 5420.

Liite

ESMAn kannanotto (pdf, englanniksi)