Verkkouutinen 15.3.2017 – 9/2017

Finanssivalvonta määrännyt Ålandsbanken Abp:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt Ålandsbanken Abp:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole toimittanut Finanssivalvonnalle säännöllistä raporttia taloudellisista tunnusluvuistaan määräajassa. Tiedot on toimitettu kolme pankkipäivää myöhässä.

Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 6.3.2017 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, ruotsiksi)