Verkkouutinen 27.3.2020 – 8/2020

ESMA on julkaissut kannanoton Covid-19 pandemian vaikutuksista taloudellisten raporttien avoimuusdirektiivin mukaisten määräaikojen noudattamiseen

Kansalliset valvojat ovat joustavia tilanteissa, joissa raportteja ei pystytä julkaisemaan avoimuusdirektiivin edellyttämässä ajassa. ESMA korostaa kuitenkin, että mahdollisista viivästyksistä tulee tiedottaa välittömästi ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen vaatimuksia on edelleen sovellettava.

ESMAn kannanotto (englanninkielinen)