Verkkouutinen 18.6.2021 – 13/2021

Esitehakemusten suuri määrä saattaa jatkossa vaikuttaa esitteiden tarkastusaikaan

Finanssivalvonnalle toimitettujen esitehakemusten määrä on kuluvana vuonna ollut poikkeuksellisen suuri. Finanssivalvonta on vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti tarkastanut esitteet 10 tai 20 työpäivän tarkastusajassa kokonaisuudessaan.

EU:n esiteasetus kuitenkin mahdollistaa uuden 10 päivän tarkastusajan laskennan siitä, kun uusi versio esiteluonnoksesta on toimitettu. Mikäli esitehakemusten määrä jatkossakin on poikkeuksellisen suuri, Finanssivalvonta saattaa käyttää tarkastukseen esiteasetuksen mahdollistaman pidemmän tarkastusajan.

Finanssivalvonta pyytää esitteiden laatijoita huomioimaan tämän järjestelyiden aikatauluissa.

Finanssivalvonta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös esitteiden laatuvaatimuksiin ja siihen, että Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi toimitettavien esitteiden tulee täyttää hakemuksen jättövaiheessa esitesääntelyn kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Esiteluonnosten laatu on kuluvana vuonna vaihdellut. Olennaisesti puutteellisen esiteluonnoksen toimittaminen voi johtaa siihen, että määräaika esitteen hyväksymiselle alkaa kulua siitä päivästä, jona tiedot on täydennetty.