Verkkouutinen 10.11.2021 – 16/2021

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastollinen tutkimus 2016–2020: Vuosi 2020 oli vakuutustoiminnan tuloksen huippuvuosi

Vuonna 2020 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 563 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 592 miljoonaa euroa. Maksutulo laski 4,9 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Markkina oli entistäkin keskittyneempi. Neljän suurimman yhtiön osuus vakuutusmaksuista nousi 94 prosenttiin edellisvuoden 91 prosentista ja toimintaa harjoitti vuoden lopussa kymmenen vakuutusyhtiötä, jossa vähennystä edellisvuoteen oli yksi toimija. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavista kahdeksan oli suomalaisia vakuutusyhtiötä ja kaksi ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä.

Vuonna 2020 toteutunut tulos oli selvästi yli keskimääräisen tason. Tulos 181 miljoonaa euroa oli noin 32 prosenttia suhteessa nettomaksutuottoihin, kun viiden vuoden keskimääräinen suhde on noin 18 prosenttia. Tuloksen taustalla oli poikkeuksellisen onnistunut vakuutustekninen tulos, jossa korvauskulut ilman laskuperustemuutoksia olivat viidenneksen normaalia alemmalla tasolla. Tämä johtui osittain koronaviruksen aiheuttamista yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä keskimääräistä vähäisemmistä korkotäydennyksistä yhdistettynä keskimääräiseen sijoitustoiminnan tulokseen. Vakuutusliiketoiminnan tulos oli 98 miljoonaa euroa voitollinen, joka on tarkastelujakson selkeästi paras.

Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa on kuitenkin ollut suuria eroja.

Finanssivalvonnan julkaisema työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastollinen tutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Tutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita, kuvioita ja laskelmia. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Toni Blomster, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5318 tai toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet