Verkkouutinen 16.3.2021 – 5/2021

Vakuutusvalvonnan Vahinko- ja henkivakuutus -toimiston toimistopäälliköksi Niina Bergring

Kauppatieteen maisteri Niina Bergring on nimitetty Finanssivalvontaan Vahinko- ja henkivakuutus -toimiston toimistopäälliköksi 16.6.2021 alkaen. Hän siirtyy Finanssivalvontaan Aktia Pankki Oyj:n varainhoidon liiketoiminta-alueen johtajan tehtävistä. Bergringillä on vahva kokemus vakuutustoimialan sijoitus- ja johtotehtävistä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Samassa yhteydessä vakuutusvalvontaosastolla tapahtuva sijoitustoiminnan valvonta organisoidaan uudelleen. Sijoitustoiminnan valvonnan tuki hoidetaan jatkossa keskitetysti osastotasolla Niina Bergringin johdolla.

Lisätietoja

Kaisa Forsström, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

 

Niina_Bergring.jpg