Verkkouutinen 9.12.2021 – 18/2021

Viranomaiset päivittivät yhteistyömalliaan rahoitusmarkkinoiden kriisien hallinnassa

Viranomaiset ovat sopineet tietojenvaihdosta ja muusta yhteistyöstä rahoitusmarkkinoiden kriisien ennakoinnissa, hallinnassa ja ratkaisemisessa.

Päivitetyn rahoitusmarkkinoiden kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirjan ovat allekirjoittaneet valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta, Suomen Pankki ja Rahoitusvakausvirasto.

Yhteistoiminta-asiakirjan tavoitteena on parantaa osapuolten kriisinhallintavalmiuksia varmistamalla, että osapuolet vaihtavat tietoja keskenään kriisitilanteen edellyttämällä tavalla. Lisäksi viranomaiset pyrkivät tehostamaan ja selkeyttämään yhteistyötään, jotta rahoitusmarkkinakriisejä voidaan ennakoida, hallita ja ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteistyötä normaaliaikoina ja häiriötilanteissa

Aiempi yhteistoiminta-asiakirja oli vuodelta 2007. Tämän jälkeen rahoitusmarkkinalainsäädäntö ja viranomaisrakenne ovat muuttuneet merkittävästi. Viranomaiset totesivat päivitystyön yhteydessä, että asiakirjan mukainen yhteistyömalli tarjoaa jatkossakin hyvät puitteet joustavalle yhteistyölle – niin normaaliaikoina kuin erilaisissa häiriötilanteissa.

Viranomaiset soveltavat yhteistoiminta-asiakirjaa normaaliaikoina kriisinhallinnan toimintavalmiuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Osapuolet noudattavat sitä myös sellaisissa tilanteissa, jotka saattavat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa.

Osapuolet vaihtavat tietoja ja kehittävät varautumista

Osapuolet tekevät jatkuvaa yhteistyötä parantaakseen valmiuksiaan keskinäiseen yhteistyöhön rahoitusjärjestelmän kriisitilanteiden hallinnassa. Yhteistyön muotoja ovat

  • säännöllinen tiedonvaihto kotimaan rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden tilasta
  • kriisitilanteissa ja niiden ennakoinnissa tarvittavien analyysimenetelmien sekä toimintavalmiuden ja varautumisen kehittäminen
  • harjoitusten järjestäminen kriisinhallinnan yhteistyövalmiuksien kehittämiseksi.

Yhteistoiminta-asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova, eikä sillä muuteta osapuolten lakisääteisiä velvoitteita tai toimivaltaa.

Lisätietoja antaa

Virva Walo, johtava lakimies, virva.walo(at)finanssivalvonta.fi tai p. 09 183 5253

Liite

Rahoitusmarkkinoiden kriisinhallinnan yhteistoiminta-asiakirja (pdf)