Verkkouutinen 19.1.2022 – 1/2022

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätökset vuonna 2022

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätösten alustavat julkaisuajankohdat vuonna 2022 ovat 31.3., 28.6., 29.9. ja 19.12.

Julkaisupäivä vahvistetaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla sekä twitter-kanavassa noin viikkoa aikaisemmin. Päätös julkaistaan klo 9.30 Finanssivalvonnan lehdistötiedotteena.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Järjestelmäriskipuskurin ja kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII-puskureiden) tasot tarkistetaan vuosittain. Tämä tapahtuu lähtökohtaisesti toisen vuosineljänneksen päätösten yhteydessä.

Katso lisää makrovakausvälineistä