Verkkouutinen 14.11.2022 – 14/2022

Liikennevakuutuksen tilastollinen kannattavuusselvitys 2017–2021: Matala korkotaso, korona ja elinajanodotteen lasku näkyivät yhtiöiden vuoden 2021 tuloksissa

Vuonna 2021 liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 735 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 721 miljoonaa. Maksut kasvoivat siten kahdella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2021 lopussa liikennevakuutusta harjoittivat Suomessa samat 32 vakuutusyhtiötä kuin vuonna 2020. Näistä 26 oli suomalaisia ja kuusi ulkomaisia ETA-maiden vakuutusyhtiötä.

Vuoden 2021 liikennevakuutuksen toteutunut tulos 239 miljoonaa euroa muodostui 93 miljoonan euron vakuutusteknisestä tuloksesta ja 146 miljoonan euron sijoitustuotoista. Suhteutettuna vakuutusmaksutuottoihin tulos oli 34 prosenttia, joka oli kaksinkertainen verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon 2016–2020 keskimäärin. Vakuutusteknistä tulosta heikensivät vastuuvelan laskuperusteisiin tehdyt korkotasoon perustuvat muutokset. Toisaalta sitä paransi kuolevuusmallin päivitys, joka lyhensi eläkkeiden arvioitua ulosmaksuaikaa.

Vuoden 2020 aikana levinneestä koronapandemiasta aiheutunut liikennemäärien väheneminen heijastui edelleen liikennevahinkoihin. Vahinkoja ilmoitettiin vakuutusyhtiöille vuonna 2020 jopa 17 prosenttia vähemmän kuin edellisinä vuosina. Maksettujen korvausten määrät molempina vuosina 2020 ja 2021 ovat olleet viisi prosenttia edeltävien viiden vuoden tasoja alemmalla tasolla.

Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta tuloksen muodostumisessa on kuitenkin ollut suuria eroja yhtiöiden ja eri vuosien välillä.

Finanssivalvonnan julkaisema tilastollinen kannattavuusselvitys perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Selvityksessä esitetään paitsi tiedot toteutuneista tuloksista ja niiden taustatietoja, myös markkinaosuuksia ja muita alaa kuvaavia tietoja.

Lisätietoja antaa

Toni Blomster, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5318 tai toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet