Verkkouutinen 23.5.2023 – 4/2023

Armi Taipale ESMAn johtokunnan jäseneksi

Finanssivalvonnan Pääomamarkkinoiden valvonta -osaston osastopäällikkö Armi Taipale on nimitetty Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn johtokunnan jäseneksi 1.7.2023 alkaen 2,5-vuotiskaudeksi. Taipale seuraa tehtävässä Derville Rowlandia Irlannin keskuspankista. Lisäksi Taipale toimii ESMAn hallintoneuvoston pysyvänä jäsenenä.

ESMA on riippumaton Pariisissa toimiva EU:n viranomainen, ja sen tehtävänä on parantaa sijoittajansuojaa ja edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa. Johtokunta vastaa puheenjohtaja Verena Rossin johdolla, että ESMA toteuttaa sille määrättyjä tehtäviä.

Lisätietoja ESMAn toiminnasta (englanniksi)