Verkkouutinen 8.7.2024 – 13/2024

ESMA on julkaissut kestävyysraportointia koskevan kannanoton sekä raportin kestävyystietojen valvonnan menettelytavoista

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaissut EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) soveltamista koskevan kannanoton sekä raportin kestävyystietojen valvonnan menettelytavoista. Vuonna 2025 suuret, yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt julkaisevat ensimmäiset ESRS-standardien mukaiset kestävyysraportit ja niiden valvonta alkaa. Valvontaa harmonisoi ESMAn valvontaohjeet.

Edistääkseen uusien vaatimusten täytäntöönpanoa ESMA haluaa kestävyysraportointia koskevassa kannanotossaan: i) viitata Euroopan komission ja EFRAG:n ohjeisiin; ja ii) korostaa tiettyjä keskeisiä alueita, jotka ESMAn näkemyksen mukaan ovat tärkeitä yhtiöiden valmistautuessa tulevaan kestävyysraportointiin. Lue lisää ESMAn kannanotosta (englanninkielinen).

ESMAn ohjeissa kansallisille viranomaisille kestävyystietojen valvonnan menettelytavoista on käytetty pohjana ohjeita IFRS-valvonnasta. Tästä syystä kestävyystietojen valvonta on lähtökohtaisesti samanlaista kuin jo vakiintunut IFRS-valvonta listayhtiöiden osalta. Lue lisää ESMAn raportista (englanninkielinen).

Lisätietoja antaa

Laura Heinola, vanhempi asiantuntija, laura.heinola(at)finanssivalvonta.fi.