Verkkouutinen 6.6.2024 – 9/2024

Finanssisektorin kestävyysnäkökulmat teemana Finanssivalvonnan seminaarissa 5.6.

Kestävyysnäkökulmat ovat olleet pitkään pinnalla niin sijoitusriskien, operatiivisten riskien, vakuutusteknisten riskien kuin tiedonannon ja raportoinninkin näkökulmista. Näihin teemoihin on saatu eurooppalaista sääntelyä, joka vaikuttaa monin tavoin finanssimarkkinoiden toimijoihin.

Finanssivalvonnan seminaarissa 5.6.2024 ”Kestävyysnäkökulmat finanssisektorilla” pureuduttiin siihen, miten kestävä kehitys huomioidaan sekä sijoittajan ja yrityksen arvon että sääntelyä noudattavan toimijan ja sen valvojan näkökulmista.

Maailma on mullistunut monella tapaa viime vuosina. Tänä vuonna niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa vaalit vaikuttavat laajoihin poliittisiin linjauksiin, myös ilmastopolitiikkaan ja -sääntelyyn. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen tarkoittaa kasvua puolustusinvestointeihin, mikä heijastuu myös käytettävissä olevan rahoituksen kanavoitumiseen muihin lähteisiin. Ilmaston ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja ilmastonmuutoksen seuraukset aiheuttavat finanssisektorille fyysisiä ja siirtymäriskejä.

Euroopan keskuspankki teki vuonna 2022 ensimmäisen ilmastostressitestin luottolaitoksille ja Finanssivalvonta teki teema-arvion ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta 2023 suorassa valvonnassaan oleville pankeille. Eurooppalaisten valvontaviranomaisten (EBA, EIOPA, ESMA) yhtenä painopisteenä on viherpesun estäminen finanssimarkkinoilla.

- ESG-sääntely kehittyy voimakkaasti edelleen ja ESG-riskejä tullaan arvioimaan valvojan arvioissa entistä tarkemmin niin meillä kuin Euroopan valvontaviranomaisten toimesta. Vuosina 2023–2024 olemme Finanssivalvonnassa kohdistaneet valvontatoimia ESG-aihepiirissä yhteensä noin 75 valvottavaan. Esimerkiksi pankeissa ESG-kysymysten valvonta on osa jatkuvaa valvontaa. ESG-sääntelyn noudattamisen valvonta säilyy meillä painopisteenä myös tulevina vuosina, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa totesi puheessaan.

Seminaarin muita puhujia olivat Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen, Euroopan keskustapankin Climate Risk Project Management Officen Team Lead Guan Schellekens, Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Solidiumin sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen.

Katso myös

Seminaarin tallenne ja esitysmateriaalit ovat katsottavissa tapahtumasivulla.